23 apr. 2012

Gänget vid grinden

Här står mitt lilla gäng... Matilda framför grinden, och i hagen (från vänster): Ekbäckens Sparrow, Mosshults Spitfire, Mosshults Siandi och Mosshults Sider.