27 maj 2014

Lära gamla hundar att sitta

Går det lära gamla hundar att sitta? Och hur är det med hästar egentligen?

Mosshults Lipton (foto Anna Hedendahl)